Jul 012011
 

Gary Craig tarafından 20. yüzyılın son yıllarında geliştirilen ve Duygusal Özgürleşme Teknikleri olarak isimlendirilen EFT, Çin kökenli bir yardımcı tedavi yöntemidir. Bu yöntem, enerji meridyenlerinin varlığına dayanır.
Batı dünyasında herşeyin temelinde madde yer alır. Öte yandan Albert Einstein tarafından da ortaya konduğu gibi, aslında madde de enerjiden oluşmaktadır. Bu bakış açısıyla, maddesel bir varlık olan vücudumuzun, kendi enerji meridyenlerindeki değişimlerden etkilenmesinin nedenlerini kavramak ta daha kolay olur. Akupunktur tedavisi de aynı enerji modeline dayanmaktadır.
EFT’nin amacı, enerji akışında denge sağlamaktır. Bunu sağlamak için, vücudumuzun üzerindeki ve akupunktur tedavisinde de kullanılan belirli noktalar parmak uçlarıyla vuruşlar yapılarak uyarılmaktadır. EFT’nin vücudumuzdaki endişe ve gerginlik düzeyini düşürdüğü bir çok örnek uygulamayla gösterilmiştir.
Bir EFT uygulamasında zihnimizde belli bir ifade üzerinde yoğunlaşır ve aynı zamanda belirli noktalara parmak uçlarıyla vururuz. Bu vuruşlar, kendimizi gergin hissettiğimiz zamanlarda masanın üzerinde parmaklarımızla tempo tutmaya benzer.
Klinik çalışmalar, enerji akışındaki aksamaların gerginliğe yol açtığını göstermektedir. EFT uygulaması ile enerji akışı düzenlenmekte ve gerginlikle başa çıkmak mümkün olmaktadır.
EFT uygulaması her seferinde sadece tek bir soruna odaklanarak yapılır. Enerji meridyenleri üzerindeki belirli noktalar parmak vuruşlarıyla uyarılır ve enerji akışındaki düzensizlikler yeniden düzenlenir. Böylece, o sorunun vücutta yarattığı olumsuzluklar ortadan kalkar. Böyle bir durumda, daha altta yatan başka sorunların yüzeye çıkması da mümkündür. Açığa çıkarak farkedilir hale gelen yeni sorunlar da her seferinde birer birer ele alınarak çözümleme işlemine devam edilir. EFT uygulanan kişi, alttan çıkan sorunların daha önceden farkında bile olmayabilir.
Her kaygı ve endişe durumu bedenin çeşitli yerlerinde sorunlar yaratır. EFT yöntemiyle bu sorunların giderilmesini sağlıyoruz. EFT uygulamaları, uygulanan kişinin tepkisine bağlı olarak kısa veya uzun sürebilir. Sorun bazan tek bir uygulama ile aşılabilirken, bazan da uzun süreli tekrarlar gerektirebilir.
EFT duygusal sıkıntıların giderek yoğunlaştığı son yıllarda, etkin ve başarılı bir yardımcı çözüm aracı olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

Ahmet Aksoy

Jun 172011
 

SINAV KAYGISI İÇİN EFT UYGULAMASI

1- Derecelendirme yap:

Zihninde sınava girdiğini canlandır. Sınav stresine 0 (sıfır) ile 10 (on) arasında bir değer ver. Sıfır en düşük, 10 ise dayanılamayacak kadar güçlü olsun.

Derecelendirme yaparken kendini olabildiğince sınav ortamında hisset. Duygularını canlandır ve derecelendirmeyi duyguların canlıyken yapmaya çalış.  (Ya da  koşullar uygunsa, EFT uygulamasını, sınava girmeden hemen önce yap. En azından SANAL EFT uygulayabilirsin )

Yoğunlaşmış duygularının vücudunun hangi bölgesine odaklandığını belirle. Eğer duygularının yoğunlaştığı herhangi bir bölge yoksa, üzerinde durmana gerek yok.

2- Kurgu aşamasına geç:

01-KN- Karate Noktasını tepelerken (parmak uçlarınla sürekli vururken) şu kurgu cümlesini peşpeşe 3 kez tekrarla:

….. ‘de yoğunlaşan  (Eğer duygularının odaklandığı belli bir bölge -ağız, gırtlak, mide, sırt vb- yoksa burayı atlayabilirsin)

….. şiddetindeki bu lanet olası sınav kaygıma rağmen kendimi seviyor ve olduğum gibi kabul ediyorum.

(Örneğin: Göğsümde yoğunlaşan 8 şiddetindeki bu lanet olası sınav kaygıma rağmen kendimi seviyor ve olduğum gibi kabul ediyorum.)

3-Tepeleme yap:

02-KB-Kaşın Başlangıcından başlayarak 12-SP-Serçe Parmağa kadar sırayla, herbirine yaklaşık yedişer kez tepele ve anımsatma sözcüklerini tekrarla:

02-KB-Kaşın Başlangıcı:  Bu sınavdan korksam da…

03-GU-Gözün Ucu: Kaygılansam da…

04-GA-Gözün Altı: Korksam da…

05-BA-Burun Altı: Kaygılansam da…

06-ÇN-Çene: Korksam da…

07-KK-Köprücük Kemiği: Kaygılansam da…

08-KA-Koltuk Altı: Korksam da…

09-BP-Başparmak: Kaygılansam da…

10-İP-İşaret Parmağı: Korksam da…

11-OP-Orta Parmak: Kaygılansam da…

12-SP-Serçe Parmak: Korksam da…

4- Gamut işlemini yap:

Gamut noktasını sürekli tepelerken aşağıdakileri uygula (Herbiri yaklaşık ikişer saniye):

Gözlerini kapat.

Gözlerini aç.

Başını oynatmadan sağ aşağıya bak.

Başını oynatmadan sol aşağıya bak.

Başını oynatmadan gözlerini saat yönünde çevir.

Başını oynatmadan gözlerini ters saat yönünde çevir.

Bir melodi mırıldan (İyi ki doğdun … Sadece melodisi. Sözler yok.)

Hızlıca say: 1, 2, 3, 4, 5

Bir melodi mırıldan (İyi ki doğdun … melodi)

5- Tepeleme Yap:

02-KB-Kaşın Başlangıcından başlayarak 12-SP-Serçe Parmağa kadar sırayla, herbirini yaklaşık yedişer kez tepele ve anımsatma sözcüklerini tekrarla:

02-KB-Kaşın Başlangıcı:  Bu sınavdan korksam da…

03-GU-Gözün Dış Ucu: Kaygılansam da…

04-GA-Gözün Altı: Korksam da…

05-BA-Burun Altı: Kaygılansam da…

06-ÇN-Çene: Korksam da…

07-KK-Köprücük Kemiği: Kaygılansam da…

08-KA-Koltuk Altı: Korksam da…

09-BP-Başparmak: Kaygılansam da…

10-İP-İşaret Parmağı: Korksam da…

11-OP-Orta Parmak: Kaygılansam da…

12-SP-Serçe Parmak: Korksam da…

Burnundan derin bir nefes al ve tüm sıkıntılarınla beraber HUH diyerek tek seferde boşalt.

6- Değerlendir: Gözlerini kapat. Sınav kaygını, yerini ve yoğunluğunu hisset ve yeniden 0 ile 10 arasında derecelendirme yap.  O duygunun yoğunlaştığı bölgede bir değişiklik var mı? Şiddeti değişti mi? (İçinden ağlamak veya gülmek geliyor mu?  Ya da uykun geldi mi? Susadın mı? Bunların hepsi doğal ve beklenen tepkilerdir.) Eğer saptadığın yeni derece ikiden küçükse ve istersen seansı sonlandırabilirsin. Eğer 3 veya daha yüksek bir derecelendirme sözkonusuysa, 2 numaradaki kurgu aşamasına dön ve sonraki işlemlerin hepsini sırayla tekrarla.

Seansı bitirince mutlaka su iç. (EFT uygulamaları genellikle çok fazla susamaya neden olur. Bu nedenle seans sırasında yanında büyük bir bardak su bulundurmakta yarar var.)

Ahmet Aksoy