Jul 012011
 

Gary Craig tarafından 20. yüzyılın son yıllarında geliştirilen ve Duygusal Özgürleşme Teknikleri olarak isimlendirilen EFT, Çin kökenli bir yardımcı tedavi yöntemidir. Bu yöntem, enerji meridyenlerinin varlığına dayanır.
Batı dünyasında herşeyin temelinde madde yer alır. Öte yandan Albert Einstein tarafından da ortaya konduğu gibi, aslında madde de enerjiden oluşmaktadır. Bu bakış açısıyla, maddesel bir varlık olan vücudumuzun, kendi enerji meridyenlerindeki değişimlerden etkilenmesinin nedenlerini kavramak ta daha kolay olur. Akupunktur tedavisi de aynı enerji modeline dayanmaktadır.
EFT’nin amacı, enerji akışında denge sağlamaktır. Bunu sağlamak için, vücudumuzun üzerindeki ve akupunktur tedavisinde de kullanılan belirli noktalar parmak uçlarıyla vuruşlar yapılarak uyarılmaktadır. EFT’nin vücudumuzdaki endişe ve gerginlik düzeyini düşürdüğü bir çok örnek uygulamayla gösterilmiştir.
Bir EFT uygulamasında zihnimizde belli bir ifade üzerinde yoğunlaşır ve aynı zamanda belirli noktalara parmak uçlarıyla vururuz. Bu vuruşlar, kendimizi gergin hissettiğimiz zamanlarda masanın üzerinde parmaklarımızla tempo tutmaya benzer.
Klinik çalışmalar, enerji akışındaki aksamaların gerginliğe yol açtığını göstermektedir. EFT uygulaması ile enerji akışı düzenlenmekte ve gerginlikle başa çıkmak mümkün olmaktadır.
EFT uygulaması her seferinde sadece tek bir soruna odaklanarak yapılır. Enerji meridyenleri üzerindeki belirli noktalar parmak vuruşlarıyla uyarılır ve enerji akışındaki düzensizlikler yeniden düzenlenir. Böylece, o sorunun vücutta yarattığı olumsuzluklar ortadan kalkar. Böyle bir durumda, daha altta yatan başka sorunların yüzeye çıkması da mümkündür. Açığa çıkarak farkedilir hale gelen yeni sorunlar da her seferinde birer birer ele alınarak çözümleme işlemine devam edilir. EFT uygulanan kişi, alttan çıkan sorunların daha önceden farkında bile olmayabilir.
Her kaygı ve endişe durumu bedenin çeşitli yerlerinde sorunlar yaratır. EFT yöntemiyle bu sorunların giderilmesini sağlıyoruz. EFT uygulamaları, uygulanan kişinin tepkisine bağlı olarak kısa veya uzun sürebilir. Sorun bazan tek bir uygulama ile aşılabilirken, bazan da uzun süreli tekrarlar gerektirebilir.
EFT duygusal sıkıntıların giderek yoğunlaştığı son yıllarda, etkin ve başarılı bir yardımcı çözüm aracı olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

Ahmet Aksoy

Jun 172011
 

EFT Vuruş Noktaları enerji meridyenlerinin üzerindeki bazı noktalardır. Bu noktalardan pek çoğu bazı akupunktür noktalarıyla da çakışırlar.

Kısaltılmış seride yer alan EFT vuruş noktaları aşağıda sıralanmıştır:

01-KN- Karate Noktası: Her iki elin serçe parmağın dibi ile bilek arasında, yan tarafta bulunan etli kısmın ortasında bulunur.

02-KB- Kaşın başlangıcı: Her iki kaşın burun tarafındaki uç noktalarıdır.

03-GU- Göz Ucu: Her iki gözün dış ucunda yer alan kemiğin üzerindedir.

04-GA- Gözün altı: Bu nokta gözün 2 cm kadar altında ve gözbebeği ile aynı doğrultudadır.

05-BA- Burun altı: Üst dudak ile burun arasında kalan bölgede yer alır.

06-ÇN- Çene: Çene çıkıntısı ile alt dudak arasındaki bölgede yer alır.

07-KK- Köprücük Kemiği: Köprücük kemiğinin göğüs kafesi ile birleştiği, boynun hemen altındaki noktadadır.

08-KO- Koltuk Altı: Bu nokta, koltuk altının 10 cm kadar aşağısında yer alır.

09-BP- Başparmak: Başparmağın ilk boğumu ile tırnak dibi arasında kalan bölgenin yan tarafındadır.

10-İP- İşaret Parmağı: İşaret parmağının tırnak hizasındaki, başparmağa bakan yanında yer alır.

11-OP- Orta Parmak: Orta parmağın tırnak dibi ile ilk boğumu arasında ve işaret parmağına bakan tarafında bulunur.

12-SP- Serçe Parmak: Serçe parmağın tırnak hizasındaki yüzük parmağına bakan tarafında yer alır.

13-GM- Gamut Noktası: Elin sırt tarafında, yüzük parmağı ile serçe parmağın birleştiği noktanın 2 cm kadar aşağısında yer alır. Gamut serisi uygulanırken bu noktaya sürekli olarak vurulur.

14-HN-Hassas Nokta (Sore Point): Boynumuzun altında, köprücük kemiklerinin arasında kalan V şeklinin tabanından 7-8 cm aşağı inip, buradan da 7-8 cm sağa ve sola doğru gittiğimizde bu noktalara ulaşırız. Lenf sıvısının biriktiği bu noktalarda rahatsız edici bir hassaslık bulunur.

15-GN-Göğüs Noktası: Bu nokta özellikle bayanlar açısından yerinin tespiti ve uygulaması zorluk yarattığı için genellikle kullanılmamaktadır. Özel uygulamalarda vuruş serisine dahil edilebilir.

16-TN- Tepe Noktası: Bu noktanın kullanılması,  bir EFT konferansında önerilmiş ve bazı EFT uzmanları tarafından kabul görmüştür.  Özellikle kısaltılmış EFT uygulamalarında bu nokta başlangıç veya bitiş noktası olarak tercih edilmektedir.

17-BL- Bilek: Bu nokta da sisteme sonradan dahil edilmiştir. Yaygın bir kullanımı olmamakla birlikte, bazı uzmanlar bu noktayı da çalışmalarına dahil etmektedirler.

Ahmet Aksoy

 

Jun 172011
 

EFT nedir sorusu her geçen gün daha fazla soruluyor artık. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olan, ama kökleri binlerce yıl öncesine uzanan bu tekniği başarıyla uygulayanların sayısı büyük bir hızla artıyor.

Amerikalı bir mühendisin geliştirdiği EFT tekniği, insan vücudundaki enerji akış sisteminde oluşan blokajların vücudumuzda ve zihnimizde olumsuz etkiler -hastalıklar- yarattığı görüşüne dayanır. Bu teknikte, vücudun enerji meridyenleri üzerinde bulunan bazı akupressure noktalarına parmak uçlarıyla vurularak, enerji akışındaki blokajların çözülmesi sağlanır. Parmak uçlarıyla yapılan bu sistematik vuruşlar, yöntemi uygulayan kişinin duygusal bir sıkıntıyı yaşadığı veya imgelediği zaman ortaya çıkan enerji blokajının serbest kalmasını ve enerji sisteminin yeniden dengeye kavuşmasını sağlar.

EFT tekniği, çok pratik ve genellikle çok hızlı tepki veren bir sistemdir.

Bu sisteme mutlaka felsefi bir anlam yüklemek gerekmez.

EFT uygulamasını yeni öğrenen kişilerin ilk çalışmalarını bir uzman denetiminde yapmaları yararlı olur. Vuruş açısı, tempo ve noktaların yeri gibi ayrıntıların doğru tespiti ve kurgu cümlelerinin düzgün oluşturulması önemlidir.

Parmak uçlarıyla yapılan vuruşlar kişinin kendisi tarafından veya bir EFT uzmanı tarafından uygulanabilir. En çok kullanılan yöntemlerden birisi, EFT uzmanının kendi vücudu üzerinde gösterdiği vuruşların ve söylediği sözlerin aynı şekilde danışan tarafından tekrarlanması yöntemidir.

Özel durumlarda -kalabalık ve yabancı ortamlarda- dikkat çekmemek için, cümleleri içimizden tekrarlayarak ve EFT noktalarına zihinsel olarak odaklanarak uygulanması da mümkündür. Buna Sanal EFT diyoruz. Örneğin yolcu olarak seyahat ederken Sanal EFT yöntemi rahatlıkla kullanılabilir.

EFT uygulaması telefonla da yapılabilir. Ancak, danışanın EFT noktalarını ve bu noktalara nasıl vurulacağını önceden biliyor olması gereklidir. Görüntülü telefon yöntemi kullanılarak bu problem de kolayca aşılabilir.

Standart bir EFT uygulaması beş ana bölümden oluşur:

1-      Sorunun saptanması ve değerlendirme

2-      Kurgu (setup)

3-      Vuruşlar

4-      Gamut serisi

5-      Vuruşlar

Takibeden yazılarımızda bu bölümlerin her biriyle ilgili ayrıntılara da değineceğiz.

Ahmet Aksoy