Aug 142011
 

EFT, bildiğiniz gibi İngilizce “Emotional Freedom Techniques” sözcüklerinin ilk harfleriyle oluşturulmuş bir kısaltma.

Öte yandan EFT, “Electronic Fund Transfer” sözcüklerinden türetilmiş, bankalar arası para transfer sistemi için de kullanılıyor.

Bu kavram karışıklığını ortadan kaldırmak amacıyla, bundan sonra, EFT yerine “tepeleme” terimini kullanacağım.

Parmak uçlarıyla vuruş vapmak anlamında kullanacağımız “TEPELEMEK” sözcüğünün hem çıkış noktası olarak, hem de hedefe yönelik beklentiler açısından güzel bir karşılık olduğunu düşünüyorum.

Çıkış noktası açısından uygun. Çünkü bu terimin orijinali İngilizce “tapping” sözcüğüdür ve “teping” şeklinde okunur. Dolayısıyla “tepeleme” terimi, söyleniş biçimi açısından güzel bir benzerlik gösteriyor.

Anlamsal olarak da “tepelemek” sözcüğünün argo dilindeki  karşılığı, Türk Dil Kurumu kaynaklarında da belirtildiği gibi “üstün gelmek, yenmek” tir. Biz de bunu hedefliyoruz.  Yani, parmak uçlarımızla vuruşlar yaparak olumsuz duygularımızı TEPELİYORUZ! Onların üstesinden geliyoruz.

Kurgu aşamasında, karate noktasına yaptığımız vuruşlar da zaten bu “tepeleme” niyetimizi açıkça ortaya koyuyor(!).

Tepeleme terimini, kullanımını iyice oturtuncaya kadar, EFT terimiyle birlikte kullanmaya devam edeceğiz.

Ahmet Aksoy